Suzuki Gixxer front wheel at the 2014 Nepal Auto Show

Suzuki Gixxer front wheel at the 2014 Nepal Auto Show

Suzuki Gixxer front wheel at the 2014 Nepal Auto Show