2016 Suzuki RM-Z250 front tyre at Auto Expo 2016

2016 Suzuki RM-Z250 front tyre at Auto Expo 2016

2016 Suzuki RM-Z250 front tyre at Auto Expo 2016