2017 Kia Rio side at the 2016 Bogota Auto Show

2017 Kia Rio side at the 2016 Bogota Auto Show

2017 Kia Rio side at the 2016 Bogota Auto Show