2016 Suzuki Baleno (Maruti YRA) front three quarter orange spotted in the wild

2016 Suzuki Baleno (Maruti YRA) front three quarter orange spotted in the wild

2016 Suzuki Baleno (Maruti YRA) front three quarter orange spotted in the wild