Suzuki Alivio wheel at 2014 Guangzhou Auto Show

Suzuki Alivio wheel at 2014 Guangzhou Auto Show

Suzuki Alivio wheel at 2014 Guangzhou Auto Show