Hyundai i40 48V Hybrid engine at the 2014 Paris Motor Show