Suzuki Gixxer tank extension at the 2014 Nepal Auto Show

Suzuki Gixxer tank extension at the 2014 Nepal Auto Show

Suzuki Gixxer tank extension at the 2014 Nepal Auto Show