VW Lamando rear at Guangzhou Auto Show 2014

VW Lamando rear at Guangzhou Auto Show 2014

VW Lamando rear at Guangzhou Auto Show 2014