VW Lamando dashboard at Guangzhou Auto Show 2014

VW Lamando dashboard at Guangzhou Auto Show 2014

VW Lamando dashboard at Guangzhou Auto Show 2014