McLaren 625C headlight at the 2014 Guangzhou Auto Show

McLaren 625C headlight at the 2014 Guangzhou Auto Show

McLaren 625C headlight at the 2014 Guangzhou Auto Show