GAC Trumpchi GA6 interior at Guangzhou Auto Show 2014

GAC Trumpchi GA6 interior at Guangzhou Auto Show 2014

GAC Trumpchi GA6 interior at Guangzhou Auto Show 2014