Suzuki Gixxer SF at Gixxer Day in Mumbai black side

Suzuki Gixxer SF at Gixxer Day in Mumbai black side

Suzuki Gixxer SF at Gixxer Day in Mumbai black side