VW Lamando wheel at Guangzhou Auto Show 2014

VW Lamando wheel at Guangzhou Auto Show 2014

VW Lamando wheel at Guangzhou Auto Show 2014