GAC Trumpchi GA6 front at Guangzhou Auto Show 2014

GAC Trumpchi GA6 front at Guangzhou Auto Show 2014

GAC Trumpchi GA6 front at Guangzhou Auto Show 2014