GAC Trumpchi GA6 dashboard at Guangzhou Auto Show 2014

GAC Trumpchi GA6 dashboard at Guangzhou Auto Show 2014

GAC Trumpchi GA6 dashboard at Guangzhou Auto Show 2014