GAC Trumpchi GA6 boot at Guangzhou Auto Show 2014

GAC Trumpchi GA6 boot at Guangzhou Auto Show 2014

GAC Trumpchi GA6 boot at Guangzhou Auto Show 2014