Hyundai i40 48V Hybrid dashboard at the 2014 Paris Motor Show