Hyundai i40 48V Hybrid at the 2014 Paris Motor Show (2)

Hyundai i40 48V Hybrid at the 2014 Paris Motor Show (2)

Hyundai i40 48V Hybrid at the 2014 Paris Motor Show (2)