Hyundai i40 48V Hybrid rear at the 2014 Paris Motor Show