GAC Trumpchi GA6 wheel at Guangzhou Auto Show 2014

GAC Trumpchi GA6 wheel at Guangzhou Auto Show 2014

GAC Trumpchi GA6 wheel at Guangzhou Auto Show 2014