Hyundai i40 48V Hybrid side at the 2014 Paris Motor Show