Toyota Ranz EV side view at the 2014 Guangzhou Motor Show

Toyota Ranz EV side view at the 2014 Guangzhou Motor Show

Toyota Ranz EV side view at the 2014 Guangzhou Motor Show