keyword: 2018 daihatsu teriostoyota rush launch nov 23290421