Suzuki V-Strom 250 instrumentation

Suzuki V-Strom 250 instrumentation

Suzuki V-Strom 250 instrumentation