Hyundai Kona vs. Hyundai Creta left side

Hyundai Kona vs. Hyundai Creta left side

Hyundai Kona vs. Hyundai Creta left side