Zotye S21 rear at the 2014 Chengdu Motor Show

Zotye S21 rear at the 2014 Chengdu Motor Show

Zotye S21 rear at the 2014 Chengdu Motor Show