Zotye S21 front fascia at the 2014 Chengdu Motor Show

Zotye S21 front fascia at the 2014 Chengdu Motor Show

Zotye S21 front fascia at the 2014 Chengdu Motor Show