2016 Suzuki Baleno (Maruti YRA) rear quarter spotted in the wild

2016 Suzuki Baleno (Maruti YRA) rear quarter spotted in the wild

2016 Suzuki Baleno (Maruti YRA) rear quarter spotted in the wild