2016 Suzuki Baleno (Maruti YRA) front three quarter spotted in the wild

2016 Suzuki Baleno (Maruti YRA) front three quarter spotted in the wild

2016 Suzuki Baleno (Maruti YRA) front three quarter spotted in the wild