KTM RC250 trellis frame

KTM RC250 trellis frame

KTM RC250 trellis frame