VW Lamando headlight at Guangzhou Auto Show 2014

VW Lamando headlight at Guangzhou Auto Show 2014

VW Lamando headlight at Guangzhou Auto Show 2014