VW Lamando boot at Guangzhou Auto Show 2014

VW Lamando boot at Guangzhou Auto Show 2014

VW Lamando boot at Guangzhou Auto Show 2014