Suzuki Alivio dashboard at 2014 Guangzhou Auto Show

Suzuki Alivio dashboard at 2014 Guangzhou Auto Show

Suzuki Alivio dashboard at 2014 Guangzhou Auto Show