McLaren 625C wheel at the 2014 Guangzhou Auto Show

McLaren 625C wheel at the 2014 Guangzhou Auto Show

McLaren 625C wheel at the 2014 Guangzhou Auto Show