McLaren 625C rear quarter at the 2014 Guangzhou Auto Show

McLaren 625C rear quarter at the 2014 Guangzhou Auto Show

McLaren 625C rear quarter at the 2014 Guangzhou Auto Show