McLaren 625C engine at the 2014 Guangzhou Auto Show

McLaren 625C engine at the 2014 Guangzhou Auto Show

McLaren 625C engine at the 2014 Guangzhou Auto Show