McLaren 625C cabin at the 2014 Guangzhou Auto Show

McLaren 625C cabin at the 2014 Guangzhou Auto Show

McLaren 625C cabin at the 2014 Guangzhou Auto Show