Landwind X7 wheel at the Guangzhou Auto Show 2014

Landwind X7 wheel at the Guangzhou Auto Show 2014

Landwind X7 wheel at the Guangzhou Auto Show 2014