GAC Trumpchi GA6 taillight at Guangzhou Auto Show 2014

GAC Trumpchi GA6 taillight at Guangzhou Auto Show 2014

GAC Trumpchi GA6 taillight at Guangzhou Auto Show 2014