GAC Trumpchi GA6 gear selector at Guangzhou Auto Show 2014

GAC Trumpchi GA6 gear selector at Guangzhou Auto Show 2014

GAC Trumpchi GA6 gear selector at Guangzhou Auto Show 2014