2015 Kawasaki 1400 GTR headlamp at EICMA 2014

2015 Kawasaki 1400 GTR headlamp at EICMA 2014

2015 Kawasaki 1400 GTR headlamp at EICMA 2014