Hyundai i40 48V Hybrid rear seat at the 2014 Paris Motor Show