Ashok Leyland Jan Bus MiDi at the 2012 Bus & Utility Expo

Ashok Leyland Jan Bus MiDi at the 2012 Bus & Utility Expo

Ashok Leyland Jan Bus MiDi at the 2012 Bus & Utility Expo