Kawasaki Ninja 250 RR Mono monoshock detail press shot

Kawasaki Ninja 250 RR Mono monoshock detail press shot

Kawasaki Ninja 250 RR Mono monoshock detail press shot