Kawasaki Ninja 250 RR Mono monoshock bottom detail press shot

Kawasaki Ninja 250 RR Mono monoshock bottom detail press shot

Kawasaki Ninja 250 RR Mono monoshock bottom detail press shot