New Daihatsu Tanto dashboard at 2013 Tokyo Motor Show

New Daihatsu Tanto dashboard at 2013 Tokyo Motor Show

New Daihatsu Tanto dashboard at 2013 Tokyo Motor Show