2013 Ford Fiesta sedan facelift Guangzhou Auto Show rear

2013 Ford Fiesta sedan facelift Guangzhou Auto Show rear

2013 Ford Fiesta sedan facelift Guangzhou Auto Show rear